archief/binnen

This page is soon to be translated in English. Your patience is appreciated!
werken vanuit de vlek, binnenwereld


"Je kan een lijn zien als een verzameling punten of als de grens tussen twee vlakken"

Deze uitspraak raakt de kern van mijn onderzoek in de periode tussen 1991 en 2010. Mijn focus ligt in het relationele veld.
Vanuit de vlekken die ik eerst maak op het doek ontstaan semi-figuratieve voorstellingen.
Ik verbeeld mijn ervaringen uit het rijk van de multidimensionale tastzin en uit mijn poëtische binnenwereld van dromen en symbolen.
Overgangen, veranderingen en ontmoetingen trekken mijn aandacht.
Onderliggende themas zijn oa dualiteit, identiteit en symbiose, gelaagdheid, grenzen, oppervlakte spanningen, projecties en spiegelingen.

In de galerie een overzicht in willekeurige volgorde van schilderijen die ik maakte tussen 1990 en 2010 veelal op groot formaat.